+420 226 895 901

Co bude ovlivňovat hlavní akciové indexy, kurzy měn a ropu, a jakým rizikům budou čelit nejsilnější světové ekonomiky najdete v novém reportu Bossa.

Globální ekonomický výhled 2020

Více informací

Proč si stáhnout report

Dostane se světová ekonomika z recese, nebo nás čeká její prohlubování?

Jaké trhy se vyplatí investorům sledovat nejvíce a co je bude ovlivňovat?

Připravil Štěpán Hájek, Head of Sales Bossa.

Po registraci Vám zašleme odkaz

na stažení reportu.

ZÍSKAT REPORT

Report Vám odpoví na otázky:

Může se i letos zopakovat rekordní růst amerických akciových indexů?

Proč je trh s korporátními dluhopisy tikající bombou?

Jaké impulsy budou stimulovat pohyb měn EUR, CZK, GBP a AUD?

Jak bude ceny ropy ovlivňovat těžba v USA, v zemích OPEC a nově i koronavirus?

Máte otázky? Kontaktujte nás

+420 226 895 901

sales@bossa.cz

Další analýzy sledujte na Facebooku.

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 78 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.


Informace obsažené na této stránce nepředstavují doporučení ve smyslu Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví technická opatření pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících či navrhujících investiční strategii a pro uveřejňování konkrétních zájmů nebo upozorňování na střety zájmů. Žádné informace ani názory prezentované na této stránce nepředstavují výzvu ani nabídku nákupu nebo prodeje finančních nástrojů. Bossa upozorňuje, že informace zde obsažené nepředstavují služby investičního poradenství ve smyslu ustanovení týkajících se obchodování finančními nástroji, ani nejsou nabídkami k prodeji nebo nákupu finančních nástrojů uvedených na této stránce, na jejich základě se ani neuzavírá žádná smlouva a nevzniká žádný závazek. Bossa nezaručuje, že jsou tyto informace přesné, kompletní a správné. Bossa, její řídící orgány, dozorčí orgány, ani zaměstnanci, nenesou odpovědnost za jednání nebo upuštění od jednání investora na základě informací prezentovaných na této stránce, nenesou rovněž odpovědnost za ztráty nebo ušlý zisk investora, ani za žádné škody, které investor utrpěl v důsledku svých investičních rozhodnutí, ani za finanční a nefinanční následky využití těchto informací. Veškeré názory, prognózy, kalkulace a odhady uvedené v informacích předávaných na této stránce představují pouze subjektivní hodnocení autora v okamžiku jejich vydání. Zákazník využívá informace sdělované na této stránce na vlastní riziko a odpovědnost.